Εκπαιδευτικές

Έχω πολύ καλή  γνώση φορολογικής νομοθεσίας, ΦΠΑ, ΚΒΣ .
Γνώση IFR’S και ΕΓΛΣ
Παρέχω εκπαιδευτικές υπηρεσίες για την στελέχωση προσωπικού Οικονομικών διευθύνσεων σε θέματα
-Λογιστικής τήρησης βιβλίων
-Κώδικα Φορολογίας εισοδήματος
-Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
-MIS
-ΔΠΧΠ

και γενικά σε όποιον θέλει να αποκτήσει βασικές γνώσεις σε οικονομικής κατεύθυνσης θέματα

Προσωπικά Δεδομένα | Όροι Χρήσης | Sitemap