Μηχανογραφικές

Μηχανοργάνωση

 

  • Σχεδιασμός, υλοποίηση και αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος της Εταιρείας
  • Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και υποστήριξη εφαρμογών
  • Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε προγράμματα πληροφορικής
  • Ανάλυση και σχεδιασμός ενός πληροφοριακού συστήματος.
  • Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Ανάκτηση Πληροφορίας.
  • Χρήση πιο εξειδικευμένων reporting tools (Business Objects, Analytical Services) για την εξαγωγή πολυδιάστατης πληροφορίας και τη δημιουργία στατιστικών αναφορών.
  • Στατιστική ανάλυση δεδομένων.
  • Ανάλυση απαιτήσεων μηχανοργάνωσης και πρόταση προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού – λογισμικού.

Η υπευθυνότητα, η συνεργασία με εξειδικευμένα άτομα στο χώρο της πληροφορικής, καθώς και η διαρκής ενημέρωση και χρήση των προηγμένων τεχνολογιών και εργαλείων καθιστούν πιο αποτελεσματική την ποιότητα των εφαρμογών, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην κάλυψη αναγκών των χρηστών στο πλέον επιθυμητό επίπεδο.

Προσωπικά Δεδομένα | Όροι Χρήσης | Sitemap