Συμβουλευτικές

Έχοντας σαν βασικό στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης, προσφέρω ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών.
-Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting)
-Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύνταξη καταστάσεων εσόδων – εξόδων (P&L statement), πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σύγκριση τους με το budget
-Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
-Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
-Μελέτες Βιωσιμότητας
-Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού

Προσωπικά Δεδομένα | Όροι Χρήσης | Sitemap