Υπηρεσίες

Λογιστικές σε Επιχειρήσεις

Κάθε επιχείρηση για να λειτουργήσει χρειάζεται λογιστική υποστήριξη. Η υποστήριξη αυτή θα πρέπει να υπηρετεί την επιχείρηση με απαραίτητο γνώμονα την σωστή απεικόνιση των λογιστικών δεδομένων της επιχείρησής σας απέναντι σε τρίτους και φυσικά το κράτος.
[ Περισσότερα…]


Φορολογικές σε Ιδιώτες

Ο κάθε Έλληνας φορολογούμενος χρειάζεται τη συνδρομή λογιστή. Ειδικότερα τώρα με την πληθώρα των υποχρεώσεων, υπάρχει περισσότερο από ποτέ η ανάγκη για έναν άνθρωπο σύμβουλο και φίλο ταυτόχρονα.
[ Περισσότερα…]


Οικονομική Διαχείριση

Ανάληψη πλήρους οικονομικής διαχείρισης, Ταμεία, τράπεζες, διαθέσιμα, απαιτήσεις, Υποχρεώσεις, Ισολογισμοί , πηγές και χρήσεις κεφαλαίων, Εσωτερικός έλεγχος.
[ Περισσότερα…]


Συμβουλευτικές

Έχοντας σαν βασικό στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης, προσφέρω ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών. Όπως Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting)
[ Περισσότερα…]


Εκπαιδευτικές

Έχω πολύ καλή γνώση φορολογικής νομοθεσίας, ΦΠΑ, ΚΒΣ. Γνώση IFR’S και ΕΓΛΣ
Παρέχω εκπαιδευτικές υπηρεσίες για την στελέχωση προσωπικού Οικονομικών διευθύνσεων σε θέματα.
[ Περισσότερα…]


Μηχανογραφικές

Η υπευθυνότητα, η συνεργασία με εξειδικευμένα άτομα στο χώρο της πληροφορικής, καθώς και η διαρκής ενημέρωση και χρήση των προηγμένων τεχνολογιών και εργαλείων καθιστούν…
[ Περισσότερα…]

Προσωπικά Δεδομένα | Όροι Χρήσης | Sitemap