Λογιστικές σε Επιχειρήσεις

Κάθε επιχείρηση για να λειτουργήσει χρειάζεται λογιστική υποστήριξη. Η υποστήριξη αυτή θα πρέπει να υπηρετεί την επιχείρηση με απαραίτητο γνώμονα την σωστή απεικόνιση των λογιστικών δεδομένων της επιχείρησής σας απέναντι σε τρίτους και φυσικά το κράτος.

Πέρα όμως από τις υποτυπώδεις υποχρεώσεις σας τις οποίες πολλοί μπορούν να κάνουν, θεωρούμε ότι ο ρόλος του λογιστή δεν είναι απλά αυτός.
Αλλά είναι: Να παρέχει σαφή εικόνα των οικονομικών σας μεγεθών σε εσάς για τη διευκόλυνση λήψης αποφάσεων.

Να είναι σύμβουλος και πραγματικός σας συνεργάτης τόσο σε οικονομικά θέματα που προκύπτουν όσο και με ιδέες για την βελτίωση της δραστηριότητάς σας. Να σας δίνει τη δυνατότητα να επικεντρωθείτε στη δουλειά σας απρόσκοπτα χωρίς να μπλέκεστε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.

Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε και εμείς ομάδα συνεργατών της “foroservices” με όπλο μας την πολυετή πείρα σε Οικονομικές Διευθύνσεις μεγάλων Πολυεθνικών Ομίλων, γνωρίζοντας πώς λειτουργούν αποδοτικά τα σύγχρονα οργανωμένα λογιστήρια, αποτελώντας τον βασικότερο πυρήνα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων με σκοπό της μεγιστοποίηση της κερδοφορίας της επιχείρησης και της αποδοτικότητας των εργαζομένων.

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες μας για επιχειρήσεις

  Ενημέρωση Βιβλίων Γ΄ και Β΄ κατηγορίας

  Δηλώσεις – Καταχώρηση παραστατικών

  Σύνταξη Ισολογισμού & Υποβολή : Δηλώσεων: ΦΠΑ, Εκκαθαριστικών ΦΠΑ

  Δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων ΦΜΥ διμήνου, Χαρτοσ/μού, ΦΚΕ

  Ιδιωτικά συμφωνητικά, Listing & συμβάσεις εργασίας τριμήνου

  Εκτύπωση Θεωρημένου Ισοζυγίου

  Συμφωνίες λογ/σμών (Πελατών-Προμηθευτών, -Συμφωνία Τραπεζών και Ταμείου )

  Φορολογικές Διαδικασίες

  Γνώση σε Aνώνυμες Eταιρίες, Yποκαταστήματα αλλαδαπής, Ασφαλιστικές εταιρίες κλπ

  Έναρξη Εργασιών Νομικών Προσώπων – Μεταβολές Μητρώου

  Μισθοδοσία

  Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων

Προσωπικά Δεδομένα | Όροι Χρήσης | Sitemap