Πτώχευση και νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα

Πτώχευση και νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα

Διαβάστε Περισσοτερα : http://ec.europa.eu/youreurope/business/deciding-to-stop/handling-bankruptcy-and-starting-afresh/greece/index_el.htm

Δικαιούται, και αν ναι πότε, ο εργοδότης ν’ απολύσει έγκυο εργαζόμενη;

Ο Έλληνας νομοθέτης προστατεύοντας την ευαίσθητη αυτή κοινωνική ομάδα απαγορεύει και θεωρεί απολύτως άκυρη την απόλυση της εγκύου εργαζόμενης τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό. [Read more…]

Θα μας φορολογούν ανάλογα και με τις καταθέσεις μας

Νέες τεχνικές ελέγχου των επιχειρήσεων υιοθετεί το υπουργείο Οικονομικών. Με διάταξη που ενσωματώθηκε την τελευταία στιγμή στο πολυνομοσχέδιο, προβλέπεται ότι για τον έλεγχο των επιχειρήσεων –και στη συνέχεια για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών- θα λαμβάνονται υπόψη η ρευστότητα των φορολογουμένων, η καθαρή τους θέση αλλά και η σχέση της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο εργασιών. Εντύπωση προκαλεί το ότι θα λαμβάνεται υπόψη και το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων αλλά και των δαπανών που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις σε μετρητά. [Read more…]

Τι αλλάζει με το νέο φορολογικό σύστημα

Αλλαγές στον υπολογισμό των λογιστικών διαφορών των επιχειρήσεων, αλλά και ένα νέο σύστημα επιστροφής φόρων σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, επεξεργάζονται τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο του υπό κατάρτιση νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήματος. [Read more…]

Καταχώρηση των φορολογικών αναμορφώσεων σε λογαριασμούς τάξεως

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του ν.2238/1994, όπως είναι ήδη γνωστό, αφορά τις Α.Ε. και Ε.Π.E των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008, βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας. [Read more…]

Τι αλλάζει από 1.1.2012 στο φορολογικό τοπίο για επιχειρήσεις, επιτηδευματίες και ιδιώτες

Τι αλλάζει από 1.1.2012 στο φορολογικό τοπίο για επιχειρήσεις, επιτηδευματίες και ιδιώτες. Οι σημαντικότερες αλλαγές που ισχύουν από 1.1.2012 ή που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του έτους 2012. [Read more…]

Προσωπικά Δεδομένα | Όροι Χρήσης | Sitemap