Σύνδεσμοι

Ακολουθούν μερικές χρήσιμες συνδέσεις οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος.
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Επιμελητήρια
e – Εκκαθάριση Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
Υπηρεσία e-οχήματα (αλλαγές στοιχείων οχημάτων) Εμπορικό Και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Υπηρεσία Α.Π.Α.Α (αντικειμ.προσδιορ. Αξίας Ακινήτων) Εμπορικό Και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Υπηρεσία ελέγχου Εγκυρότητας Α.Φ.Μ. Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Υπηρεσία επαλήθευσ. Α.Φ.Μ. (VIES) Οικονομικό Επιμελητήριο
Υπηρεσία ΚΒΣ (υποβολή συγκεντρωτικών κλπ)
Υποβολή δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων
 Κόμβοι Υπουργείων & Υπηρεσιών  Άλλες τοποθεσίες επιχειρηματικού και ενημερωτικού ενδιαφέροντος
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης Business Europe
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους e-Gov.gr Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας & Ανάπτυξης Εθνικό Τυπογραφείο
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Ελληνικός κόμβος για την Κοινωνία της Πληροφορίας
Υπουργείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκη πυλη για τις ΜΜΕ
Υπουργείο Ανάπτυξης – Γ.Γ. Εμπορίου Η Ευρώπη σου – Επιχειρήσεις
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Υπουργείο Εσωτερικών ΣΕΒ
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Ασφαλιστικά Ταμεία Άλλες τοποθεσίες λογιστικού ενδιαφέροντος
TAΝΠΥ Δηλώσεις intrastat on line
ΙΚΑ Λογιστική πύλη Taxheaven
Ο.Α.Ε.Ε.
ΤΣΜΕΔΕ

Προσωπικά Δεδομένα | Όροι Χρήσης | Sitemap